Alina Grande Hotel & Resort | Koh Chang

Enjoy Pro 3D2N

EnjoyPro โปรสุดสนุก 1590.- 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดและเงื่อนไข EnjoyPro โปรสุดสนุก 1590.- 3 วัน 2 คืน

วัน เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
1 8.00 – 2.00PM

 

 

 

 

 

 

เข้าเช็คอินที่โรงแรมอลีนาแกรนด์แอนด์รีสอร์ท

 

พักผ่อนตามอัธยาศัย

-เล่นน้ำทะเลหาดทรายขาว

-สระว่ายน้ำโรงแรมอลีนาแกรนด์

-เที่ยวชมน้ำตกบนเกาะช้าง

-บริการมอเตอร์ไซร์เช่า

เวลาเช็คอินปกติคือ 2.00PM

หากลูกค้ามาก่อนเวลา อาจเข้าห้องพักไม่ได้ แต่สามารถฝากของไว้ที่ล็อบบี้ได้

*ปิดปรับปรุง 1-30 กันยายน 2017

*ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

*ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

2 6.00-8.00AM

 

8.15AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00PM

รับประทานอาหารเช้า (1)

รถมารับไปขึ้นเรือทัวร์ดำน้ำ(รวมในแพ็คเกจ)

-ดำน้ำ4เกาะ เรือไม้

-เกาะทองหลาง

-รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่บนเรือ(2)

-เกาะยักษ์

-เกาะรัง

-เกาะหวาย

กลับถึงที่พัก

ฟรีหน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ

น้ำดื่ม กาแฟ

3 6.00AM-10.00AM

 

12.00PM

รับประทานอาหารเช้า(3)

 

เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

*เรือเฟอร์รี่เที่ยวสุดท้าย 7.00PM

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น 31 ตุลาคม 2017
 • สำรองห้องพักและโอนเงินจองเต็มจำนวนอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพัก
 • ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าเดินทาง (ลูกค้าเดินทางเอง)
 • ห้องพักเป็นแบบ 2 เตียง พักได้สูงสุด 4 ท่าน
 • โปรโมชั่นซื้อแล้วไม่คืนเงิน ยกเว้น

-เหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรม

-คืนเงินส่วนต่างเฉพาะค่ากิจกรรมดำน้ำ 450บาท/ท่าน  ทั้งนี้กิจกรรมจะต้องถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการทัวร์นั้นๆเท่านั้นและอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเข้าพัก สามารถทำได้ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพัก 7 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7%
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น

โอนเงินค่าแพ็คเกจได้ที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมงอบ

ชื่อบัญชี  นางเอกอาภา   เทรฮาร์น

เลขที่บัญชี  377-205-047-9